keskiviikko 31. lokakuuta 2012

Monipuolisuus on valttia, myös päivähoidon tuotannossa

Kuusikkokunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) selvittävät vuosittain, miten esimerkiksi päivähoito on järjestetty em. kaupungeissa. Kaupunkien välillä on suuria eroja.

Nyt kun kaupungin käyttömenot ovat tiukassa tarkastelussa, kiinnostaa tietenkin kustannukset.
vuosikustannus / lapsi Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu
Kunnallinen päiväkoti 9 907 € 10 459 € 9 216 € 9 675 € 9 104 € 8 452 €
Perhepäivähoito 12 953 € 11 619 € 10 959 € 10 669 € 8 756 € 10 359 €

Ryhmäperhepäivähoito

12 878 €

13 718 €

12 862 €

9 726 €

11 851 €

Yksityisen hoidon tuki

5 315 €

5 950 €

5 341 €

5 646 €

4 308 €

5 641 €
Kotihoidontuki 5 863 € 4 815 € 4 607 € 3 938 € 4 515 €
3 745 €
 
On hienoa, että perheillä on erilaisia vaihtoehtoja valita. Turussa tosin yksi vähemmän kuin muilla.
Kotihoidontuki tunnetusti on suorista kustannuksista edullisin. Toiseksi edullisin on yksityisen hoidon tuki. Eli yksityiset päiväkodit ja perheiden itsensä palkkaamat hoitajat.

Nämä ovat juuri niitä yksityisiä palveluja, joiden mukaanottamista palveluntuotantoon vasempi laita on vastustanut, ja vastustaa edelleen.

Tämä tulee kaupungille kalliiksi, ja maksajaksi joutuvat lapset.

Vertaillaan Vantaata ja Espoota. Vantaalla on päivähoidossa 16 258 lasta, Espoossa 21705 lasta. Espoossa yksityisen hoidon tukea käyttäviä on 9,3 % (2019 lasta) , Vantaalla 4,1 % (667 lasta).
Syy tähän on, että Espoossa on pidempi perinne yksityisissä päiväkodeissa. Tai suotuisampi asenneilmasto. Tai edullisempi poliittinen ja viranhaltijan tahtotila.

Jos Vantaalla yhtä suuri osa lapsista saisi päivähoitopalvelut yksityisiltä tuottajilta (845 lasta enemmän = 1512 lasta) , säästö kaupungille olisi 3 275 987 €. Tänään opetuslautakunnan kokouksessa kysyin pöydän vasemmalta puolelta, voisiko puheet yksityissektorin mukaanoton kieltämisestä lopettaa. Sain vastaukseksi varovaisia nyökyttelyjä.

Ja Vantaa aikookin parantaa tilannetta kolmella tavalla. 1. Sivistysvirastosta on lähtenyt viesti maankäyttöön, että yksityisille päiväkodeille voi nyt kaavoittaa. 2. Yksityisten päiväkotien aloitusta suositaan starttirahalla. 3. Yksityisen hoidon tukea nostettiin. Kaikki oikeita suuntia, mutta miksi vasta nyt? Miksi piti odottaa pisteeseen, jossa on pakko tehdä varsin hankalia säästöjä?

Onhan se laiha lohtu, että edes nyt.

Kuusikkokuntien raportti päivähoidosta : http://www.kuusikkokunnat.fi/SIRA_Files/downloads/Ph_raportti2011_03092012_nettiin.pdf