keskiviikko 26. maaliskuuta 2014

Behind the scenes: opetuslautaunta päätti äänestyksen jälkeen iltapäiväkerhojen etusijajärjestyksestä

'Opetuslautakunta äänesti iltapäiväkerhojen etusijajärjestyksestä'.

Mitä tapahtui?

Kunnat järjestävät iltapäiväkerhotoiminnan itsenäisesti, pakkoa siihen ei ole. Valtio tukee toimintaa 49 miljoonalla eurolla vuodessa, ja osan kustannuksesta maksavat vanhemmat. Iltapäiväkerho on suosituin ekaluokkalaisten keskuudessa, mutta joukossa on myös toka- ja kolmasluokkalaisia. Kerhopaikkaan ei ole subjektiivista oikeutta, ja tämä on tarkoittanut sitä, että osa halukkaista lapsista ei ole paikkaa saanut.

Tämän takia Vantaalla täsmennettiin sitä järjestystä, jolla lapset iltapäiväkerhoihin valitaan.

Esitys oli, että ensimmäisenä paikan saavat ne ekaluokkalaiset, joilla on kerhopaikalle välttämätön tarve terveyden tai muun erityisen syyn takia . Toisena jonossa ovat ne ekaluokkalaiset, joilla on vanhemmat töissä. Kolmantena paikan saa ne tokaluokkalaiset, joilla on terveyteen perustuvat syy tai muuten estyneet olemaan yksin kotona. Ja niin edelleen.

Esitykseen tuli demarien vastaehdotus. Samalle viivalle ehdotettiin laitettavaksi kaikkia ekaluokkalaisia, koska he nyt aina paikan saavat.

Paitsi että eivät välttämättä saa, koska oikeus ei ole subjektiivinen.

Ehdotus olisi tarkoittanut juurikin sitä, että jos paikkoja olisi vähemmän kuin hakijoita, hakijoiden joukosta arvotaan. Tällöin ekaluokkalainen, joka olisi iltapäiväkerhoa ehdottomasti tarvinnut, olisi arvan niin ratkaistaessa jäänyt ilman paikkaa jonkun toisen ekaluokkalaisen, jonka vanhemmat olisivat olleet kotona.

Kannatin esitystä eli vastustin vastaehdotusta. Ehdotuksesta äänestettiin, se hävisi 5-10  ja alkuperäinen esitys voitti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti